Khánh Hòa: Ứng dụng quy trình kỹ thuật trồng táo theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Cam Thành Nam, thành
Phân bón Agrilong - Sử dụng công nghệ  NPK tháp cao đầu tiên tại Việt Nam - Với chất lượng vượt trội, công thức hoàn hảo - Với qui trình sản xuất hợp chuẩn đã cho ra đời - Dòng sản phẩm phân bón Agrilong - Có chất lượng ổn định hơn - Phân bón công nghệ mới, dinh dưỡng cao - Tan nhanh, phù hợp khí hậu khô hạn - Phân bón Agrilong - Phân bón Agrilong: Công thức hoàn hảo - Công nghệ hiện đại - Chu trình hợp chuẩn - Chứng nhận hợp qui - Chất lượng vượt trội - Agrilong cam kết chất lượng chuẩn - Phân bón Agrilong phân bón dinh dưỡng cao, thẩm thấu tốt, sử dụng công nghệ NPK tháp cao đầu tiên tại Việt Nam - Agrilong trao chất lượng, nhận niềm tin

Khánh Hòa: Ứng dụng quy trình kỹ thuật trồng táo theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Cam Thành Nam, thành

Ngày :18-05-2019 10:08

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Khánh Hòa họp nghiệm thu đề tài “Ứng dụng quy trình kỹ thuật trồng táo theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh” do KS Bùi Văn Binh, Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao làm chủ nhiệm được thực hiện từ năm tháng 10/2016 - 1/2019.

"Ảnh vường táo được trồng theo tiêu chuẩn ViệtGap"

Kết quả đề tài thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra, các sản phẩm đảm bảo đủ so với hợp đồng. Cụ thể như sau:


Đạt 3 mô hình trồng táo theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích 6.000m2 được cấp giấy chứng nhận VietGap, cho sản lượng 43 tấn táo tươi.

Quy trình kỹ thuật trồng táo theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Cam Thành Nam.

Một sổ tay Quy trình kỹ thuật trồng táo theo tiêu chuẩn VietGap.

Bộ số liệu gốc về kết quả phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu quả theo tiêu chuẩn VietGap.

Đào tạo được 20 kỹ thuật viên nắm vững quy trình kỹ thuật trồng táo theo tiêu chuẩn VietGap.

150 lượt người dân tham gia hội nghị đầu bờ mô hình trồng táo VietGap.

Một bài báo khoa học.

     Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 3 đã cấp giấy chứng nhận VietGap cho Tổ liên kết sản xuất táo Cam Thành Nam, thời hạn 2 năm (6/2018-6/2020). Đề tài áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, nên giảm được lượng nước tưới và điện năng tiêu thụ, giảm đáng kể chi phí chăm sóc, làm cỏ, bón phân… và ứng dụng hệ thống lưới ngăn côn trùng cho mô hình táo làm giảm đáng kể sâu bệnh gây hại và giảm số lần phun thuốc/năm, ảnh hưởng tích cực đến độ an toàn của sản phẩm táo tươi, giảm nguy cơ ô nhiễm đất, nguồn nước và không khí, góp phần cải tạo môi trường xanh, sạch tại khu sản xuất và khu dân cư, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Đề tài được Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu loại Đạt.

                                                                          (Sở KH&CN Khánh Hòa)


Tắt Quảng Cáo[X]