Trang chủ   |   Khánh Hòa: Ứng dụng quy trình kỹ thuật trồng táo theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Cam Thành Nam, thành

Khánh Hòa: Ứng dụng quy trình kỹ thuật trồng táo theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Cam Thành Nam, thành

“Ảnh vường táo được trồng theo tiêu chuẩn ViệtGap”

Kết quả đề tài thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra, các sản phẩm đảm bảo đủ so với hợp đồng. Cụ thể như sau:

Đạt 3 mô hình trồng táo theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích 6.000m2 được cấp giấy chứng nhận VietGap, cho sản lượng 43 tấn táo tươi.

Quy trình kỹ thuật trồng táo theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Cam Thành Nam.

Một sổ tay Quy trình kỹ thuật trồng táo theo tiêu chuẩn VietGap.

Bộ số liệu gốc về kết quả phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu quả theo tiêu chuẩn VietGap.

Đào tạo được 20 kỹ thuật viên nắm vững quy trình kỹ thuật trồng táo theo tiêu chuẩn VietGap.

150 lượt người dân tham gia hội nghị đầu bờ mô hình trồng táo VietGap.

Một bài báo khoa học.

     Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 3 đã cấp giấy chứng nhận VietGap cho Tổ liên kết sản xuất táo Cam Thành Nam, thời hạn 2 năm (6/2018-6/2020). Đề tài áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, nên giảm được lượng nước tưới và điện năng tiêu thụ, giảm đáng kể chi phí chăm sóc, làm cỏ, bón phân… và ứng dụng hệ thống lưới ngăn côn trùng cho mô hình táo làm giảm đáng kể sâu bệnh gây hại và giảm số lần phun thuốc/năm, ảnh hưởng tích cực đến độ an toàn của sản phẩm táo tươi, giảm nguy cơ ô nhiễm đất, nguồn nước và không khí, góp phần cải tạo môi trường xanh, sạch tại khu sản xuất và khu dân cư, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Đề tài được Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu loại Đạt.

                                                                          (Sở KH&CN Khánh Hòa)

Translate »

Call Now