Trang chủ   |   Những dịch bệnh hại Bà con cần chú ý trong tuần (từ 8 – 14/5)

Những dịch bệnh hại Bà con cần chú ý trong tuần (từ 8 – 14/5)

1. Trên lúa

 Rầy nâu, rầy lưng trắng hại diện hẹp trên các trà lúa và trên các giống nhiễm. Bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh và gây hại trên diện tích lúa trỗ đến phơi màu, nhất là trên các giống nhiễm như: Thiên ưu 8, LT2, Bắc thơm số 7, BC15… Bệnh lùn sọc đen tiếp tục biểu hiện trên trà lúa muộn. Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn hại tăng. Châu chấu tre lưng vàng tiếp tục nở và gây hại tại các tỉnh Phú Thọ, Điện Biên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại xu hướng tăng, hại nặng trên trà chính vụ trỗ bông phơi màu gieo cấy các giống AC5, P6, Thiên Ưu 8, Thái Xuyên 111, TBR225… Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại xu hướng tăng trên các trà lúa do gặp điều kiện khí hậu thích hợp. Bệnh khô vằn, đen lép hạt gây hại tăng. Rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục tích lũy số lượng và gia tăng phạm vi, mức độ gây hại trong thời gian tới. Chuột tiếp tục phát sinh gây hại tăng…

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đen lép hạt, bệnh khô vằn, sâu đục thân… hại cục bộ trên lúa đông xuân muộn ở giai đoạn trỗ – chín. Bọ trĩ, sâu keo, sâu cuốn lá nhỏ, chuột… phát sinh gây hại chủ yếu trên lúa xuân hè và lúa mùa ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Chuột hại cục bộ trên các diện tích lúa xuân hè và lúa mùa ở giai đoạn xuống giống. Ốc bươu vàng phân bố chủ yếu trên các khu đồng gieo sạ lúa hè thu, lúa mùa, ao hồ, kênh mương…

Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL: Rầy nâu chủ yếu tuổi trưởng thành mang trứng. Các địa phương chưa xuống giống lúa hè thu 2018 cần theo dõi bẫy đèn ở địa phương; tình hình thủy văn để xuống giống tập trung, né rầy. Dự báo trong 7 ngày tới bệnh đạo ôn lá sẽ tiếp tục phát triển gây hại trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh với mức độ nhẹ đến trung bình. Bệnh đạo ôn cổ bông vẫn còn gây hại nhẹ trên các trà lúa trỗ.  

2. Trên cây trồng khác

Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh… trên cây rau màu, bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn… tiếp tục gây hại.

Tình hình diễn biến của dịch bệnh đang theo hướng phức tạp, Bà con nên chủ động phòng chống sâu bệnh cho cây, thường xuyên theo dõi, phát hiện và khắc phục sớm sâu bệnh để đạt năng suất cao nhất cho vụ mùa !

Theo Cục BVTV

Translate »

Call Now