Trang chủ   |   Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 11 – 17/7)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 11 – 17/7)

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc

– Rầy nâu, rầy lưng trắng hại diện hẹp trên mạ mùa và lúa mùa sớm.

– Sâu đục thân 2 chấm: Trứng tiếp tục nở, sâu non gây hại dảnh héo trên mạ mùa và lúa mùa cực sớm – sớm, lúa sạ.

– Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tuổi lớn hại diện hẹp trên mạ và lúa mùa cực sớm – sớm, lúa sạ.

– Ốc bươu vàng, ruồi, đạo ôn lá, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn… gây hại trên mạ và lúa mùa cực sớm – sớm.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ

– Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 5 gây hại trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái, dự kiến trưởng thành lứa 4 ra rộ từ ngày 10/7, sâu non lứa 5 tuổi 1 – 3 sẽ gây hại từ 12 – 20/7 trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh.

– Chuột tiếp tục phát sinh gây hại giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng.

– Rầy nâu, rầy lưng trắng có xu hướng tăng trên lúa hè thu giai đoạn đứng cái – làm đòng.32

– Bệnh khô vằn, bạc lá, bệnh lùn sọc đen có xu hướng phát sinh tăng.

– Ốc bươu vàng hại nặng tại các khu ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng ngập nước.

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

– Trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại nhẹ, chuột gây hại cục bộ; Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại nhẹ; sâu keo, bọ trĩ gây hại mức độ nhẹ; ốc bươu vàng hại cục bộ lúa sạ ở những vùng trũng, gần kênh mương.

– Trên lúa xuân hè: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn gây hại cục bộ.

Các tỉnh phía Nam

– Rầy nâu: Phổ biến tuổi trưởng thành, tuổi 1. Mật độ rầy có thể từ trung bình – cao do đợt rầy di trú này trùng với thời gian thu hoạch rộ lúa hè thu chính vụ.

– Các địa phương có gieo sạ lúa thu đông – mùa 2017 cần tích cực chuẩn bị đất, xuống giống né rầy đạt hiệu quả cao để hạn chế thấp nhất rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

– Bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông sẽ phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ.

– Nguy cơ thời gian tới rầy nâu di trú truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá sang lúa thu đông giai đoạn mạ.

– Lưu ý sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá, bệnh lem lép hạt, chuột ở giai đoạn đẻ nhánh – trỗ chín.  

2. Trên cây trồng khác

– Trên rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang, rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, phấn trắng… phát sinh gây hại nhẹ – trung bình.

– Trên cây ngô: Châu chấu tre, chuột, tiếp tục hại; Bệnh khô vằn, đốm lá hại nhẹ.

– Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ tiếp tục tăng; bệnh chết nhanh, chết chậm giảm nhẹ.

– Cây cà phê: Bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt tiếp tục gây hại.

Theo Cục BVTV

Translate »

Call Now