Trang chủ   |   Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 13 – 19/3).

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 13 – 19/3).

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 13 – 19/3).
Tại các tỉnh phía Bắc, chuột, ốc bươu vàng có xu hướng phát sinh tăng trên các trà lúa mới gieo đến đẻ nhánh. Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn sâu chuyển vụ.
1. Trên lúa
a) Các tỉnh phía Bắc
– Bệnh đạo ôn lá: Trong tuần tới, điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh phát triển trên lúa đông xuân giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng. Khuyến cáo nông dân bón phân cân đối; trên những ruộng đã nhiễm bệnh cần sử dụng một số loại thuốc đặc hiệu theo “4 đúng” để hạn chế sự lây lan của bệnh.
– Chuột, ốc bươu vàng có xu hướng phát sinh tăng trên các trà lúa mới gieo đến đẻ nhánh. Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn sâu chuyển vụ như sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu – rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm, tuyến trùng…
b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên
– Trên trà lúa đông xuân sớm, giai đoạn làm đòng – chắc xanh: Các đối tượng như rầy nâu, rầy lưng trắng, đạo ôn lá, cổ bông, lem lép hạt… gây hại chủ yếu
– Trên trà chính vụ, lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng: Đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ gây hại chủ yếu, nặng cục bộ. Chuột tiếp tục gây hại gia tăng. – Trên trà muộn trên các trà lúa đông xuân giai đoạn mạ – đẻ nhánh ốc bươu vàng, sâu keo, ruồi đục nõn, bọ trĩ gây hại nhẹ, rải rác.
c) Các tỉnh phía Nam
– Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 3 – 5, diện tích nhiễm và mức độ gây hại có xu hướng giảm do cây lúa ở giai đoạn chắc – chín. Các địa phương chuẩn bị xuống giống hè thu 2017 cần theo dõi lịch xuống giống ở địa phương, gieo sạ mật độ vừa phải.
– Dự báo trong 7 ngày tới bệnh đạo ôn lá có thể xuất hiện trên lúa hè thu sớm giai đoạn đẻ nhánh ở mức độ nhẹ đến trung bình.
– Theo dõi chặt diễn biến sâu năn (muỗi hành) trên các trà lúa gieo sạ từ đầu đến giữa tháng 12/2016 (giai đoạn đẻ nhánh – đòng).
2. Trên cây trồng khác
– Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ tăng; bệnh chết nhanh, chết chậm tăng về diện tích nhiễm bệnh ở các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ.
– Cây cà phê: Bệnh khô cành hại tương đương tuần trước.
– Cây thanh long: Diện tích nhiễm và mức độ hại của bệnh đốm nâu thanh long giảm.
– Cây nhãn: Chổi rồng nhãn giảm nhẹ về diện tích nhiễm và mức độ hại.
– Cây sầu riêng: Bệnh Phytophthora hại trên các diện tích đã nhiễm.
– Cây điều: Bọ xít muỗi tiếp tục hại trên các diện tích điều có chồi non, đang ra hoa hoặc quả non và các cây trồng khác; bệnh thán thư hại giảm do ẩm độ tăng.
 Cục BVTV

Translate »

Call Now