Trang chủ   |   NHỮNG DỊCH BỆNH HẠI CẦN CHÚ Ý TRONG TUẦN (từ 22 – 28/5)

NHỮNG DỊCH BỆNH HẠI CẦN CHÚ Ý TRONG TUẦN (từ 22 – 28/5)

1. TRÊN LÚA

Các tỉnh phía Bắc

– Bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục phát sinh gây hại trên các giống nhiễm, những nơi đã bị bệnh trên lá, vùng ổ bệnh hàng năm đối với các trà lúa trỗ sau ngày 15/5 trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

– Sâu non tuổi lớn tiếp tục gây hại diện hẹp trên những diện tích nhiễm chưa được phun trừ hoặc phun kém hiệu quả, đặc biệt như Quảng Ninh, Nam Định, Hải Phòng…

– Rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục tăng mật độ hại diện hẹp trên các giống nhiễm, các trà lúa giai đoạn chín sữa – chín sáp.

– Chuột, bệnh khô vằn hại tăng; bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn phát sinh mạnh trên giống nhiễm sau các đợt mưa giông; bọ xít dài, bệnh đen lép hạt hại nhẹ.

Các tỉnh Bắc Trung bộ

– Bệnh đạo ôn cổ bông: Tiếp tục gây hại trên lúa trà muộn giai đoạn chín sữa – chín sáp, hại nặng trên những chân ruộng nhiễm đạo ôn lá nặng vùng đất pha cát ven biển và vùng bán sơn địa, vùng núi (chủ yếu Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hoá).

– Rầy nâu – rầy lưng trắng: Gây hại trên trà lúa muộn giai đoạn chín sữa – chín sáp tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh. Hại nặng tại các chân ruộng úng nước, có khả năng gây cháy tại những diện tích chưa được phòng trừ và những diện tích không được triển khai phòng trừ kịp thời.

–  Chuột, bệnh khô vằng, bệnh bạc lá vi khuẩn, bệnh lem lép hạt… tiếp tục phát sinh trên lúa trà muộn giai đoạn chín, hại nặng những chân ruộng bón phân không cân đối, thừa đạm.

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

– Chuột, Sâu keo, bọ trĩ, … gây hại mước độ nhẹ trên lúa giai đoạn xuống giống – mạ – đẻ nhánh.

– Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh khô vằn,… gia tăng gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng.

Các tỉnh phía Nam

– Rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến giai đoạn trưỡng thành –  trứng, có mật độ thấp, trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh –  đòng trỗ.

– Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá có xu hướng phát sinh tăng tại địa phương đang tiếp tục xuống giống lúa hè thu 2017 (còn hơn 500.000ha) như Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang.

–  Thời tiết thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh phát triển.

– Theo dõi và phát hiện sớm sự xuất hiện trở lại của Sâu năn khi bắt đầu có mưa, ẩm đọ cao.

– Chú ý ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ ở giai đoạn mạ – đẻ nhanh; lem lép hạt, chuột ở giai đoạn trỗ – chín.

2. TRÊN CÂY TRỒNG KHÁC

– Trên rau: Bọ nhãy, sâu xanh, sâu khoang gây hại mức độ nhẹ đến trung bình.

– Trên ngô : Sâu đục thân, Sâu cắn lá, bệnh đốm lá ngô, bệnh khô vằn gây hại nhẹ, rải rác.

– Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ tăng; bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục gây hại.

– Cây cà phê: Bệnh khô cành tiếp tục gây hại.

– Cây thanh long: Bệnh đóm nâu có xu hướng giảm. mước hại nhẹ.

– Cây nhãn: Chổi rồng nhãn giảm nhẹ diện tích và tỷ lệ lây nhiễm.

– Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư tiếp tục lây lan và gây hại trên các diện tích điều ra lộc.
 Theo Cục BVTV

Translate »

Call Now