Trang chủ   |   NHỮNG DỊCH BỆNH HẠI CẦN CHÙ Ý TRONG TUẦN (từ 5 – 11/6)

NHỮNG DỊCH BỆNH HẠI CẦN CHÙ Ý TRONG TUẦN (từ 5 – 11/6)


1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc
Ảnh rầy nâu hại lúa
– Rầy nâu lứa 3 tiếp tục gây hại diện hẹp, chủ yếu trên lúa chính vụ – muộn.
– Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non tiếp tục gây bông bạc diện hẹp trên trà lúa trỗ đầu tháng 6.
– Bệnh đạo ôn cổ bông: tiếp tục gây hại trên các giống nhiễm nơi diện tích lúa có tỷ lệ bệnh trên lá cao.
Ảnh chuột làm ổ phá lúa 

– Chuột, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn tiếp tục hại.
– Sâu cuốn lá nhỏ : Sâu non tiếp tục hại diện hẹp trà lúa muộn giai đoạn làm đòng.
Các tỉnh Bắc Trung Bộ
*Trên lúa hè thu:
Ảnh ốc bưu vàng gây hại
– Ốc bươu vàng, chuột tiếp tục gây hại nặng
– Bọ trĩ, bệnh đạo ôn lá…. tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ trên mạ và lúa mới gieo sạ.
Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên
– Trên lúa xuân hè giai đoạn đòng trỗ: Sâu cuốn lá nhỏ, chuột bệnh khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lem lép thối hạt,…
– Trên lúa hè thu giai đoạn mạ, đẻ nhánh: chuột hại cục bộ, sâu keo, bọ trĩ gây hại mức độ nhẹ; ốc bươu vàng tập trung gây hại vùng trũng, kên mương.
Các tỉnh Phía Nam
– Rầy nâu trên đồng tập trung tuổi 3-5.
– Vàng lùn – lùn xoắn lá phát sinh tăng; cần phát hiện sớm dể nhổ – huỷ, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh theo 3 giảm 3 tăng; 1 phải 5 giảm; sử dụng thuốc theo 4 đúng. 
– Lưu ý theo dỗi rầy nâu vào đèn, diễn biến thời tiết để xuống giống né rầy và không bị ngập úng phải gieo sạ lại trên các diện tích lúa hè thu 2017 còn lại (Khoảng > 100.000 ha) và thu đông 2017.
– Thời tiết mưa nắng xen kẽ thuận lợi bệnh đạo ôn và lem lép hạt phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đồng trỗ.
2. Trên cây trồng khác.
– Trên rau: Bọ nhảy, sâu khoang gây hại mức độ nhẹ đến trung bình.
– Trên cây ngô: Sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh đốm lá ngô, bệnh khô vằn gây hại nhẹ, rải rác.
– Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ tăng; bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm tiếp tục gây hại trên tiêu.
– Cây cà phê : Bệnh khô cành tiếp tục gây hại.
Ảnh bệnh khô cành trên cây cà phê

– Cây thanh long: Bệnh đốm nâu và bệnh thán thư tăng.
– Cây nhãn: Bệnh chổi rồng nhãn tăng nhẹ về diện tích và tỉ lệ nhiễm bệnh.
– Cây dừa: Diện tích hại của bọ cánh cứng có xu hướng giảm.
– Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư có xu hướng giảm về diện tích nhiễm.

Translate »

Call Now