Trang chủ   |   Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao

Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao

“Ảnh minh hoạ”

Theo Bộ NN và PTNT, 10 năm qua, nông nghiệp có bước tăng trưởng khá toàn diện, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 năm (2008 – 2017) đạt 261,2 tỷ USD, tăng bình quân 9,24%/năm; riêng năm 2017 đạt 36,6 tỷ USD, tăng 20,5 tỷ USD so với năm 2008. Dự kiến năm 2018, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 40 tỷ USD. Hiện đã có 10 nhóm mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD/năm trở lên; năm mặt hàng gồm: tôm, trái cây, hạt điều, cà-phê và đồ gỗ đạt kim ngạch 3 tỷ USD/năm. Nông sản Việt Nam hiện đứng thứ hai ở Ðông – Nam Á và đứng thứ 15 thế giới, xuất khẩu tới 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thu nhập bình quân hộ gia đình ở nông thôn từ 75,8 triệu đồng năm 2012 lên 130 triệu đồng năm 2017, góp phần quan trọng vào xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân vùng nông thôn. Hiện cả nước đã có 3.478 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 14,26 tiêu chí/xã; 53 đơn vị cấp huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số lượng doanh nghiệp nông nghiệp cũng tăng từ 2.397 doanh nghiệp năm 2007 lên 7.033 doanh nghiệp năm 2017 (tăng 2,93 lần) với tổng số vốn 213.394,9 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đã trở thành nòng cốt của chuỗi giá trị nông sản và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phát triển thị trường.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, ngành nông nghiệp phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, có vị thế quan trọng trong khu vực và trên thế giới; sản xuất hàng hóa lớn theo chiều sâu, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả; phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ và đô thị nông thôn; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, nông thôn ngày càng xanh – sạch – đẹp. Xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân – nông dân – trí thức vững mạnh.

Theo báo Báo Nhân Dân

Translate »

Call Now